Az útlevélben fel vannak tüntetve a ló alapadatai szöveges módon, úgy mint azonosító, név, nem, születés dátuma, fajta (ha fajtába sorolható), szín, jegyek, esetleges ivartalanítás dátuma, tenyésztő, és a származási adatok, egyedi jelölés (ami lehet bélyegzés, fagyasztás, tetoválás), mikrochip száma, helye (ha van).

Az azonosítást elősegíti egy diagram, amely a jegyeket, bélyegeket és a szőrforgókat rajzos formában tartalmazza.

Különösen nagy jelentősége van ennek a diagramnak olyan lovak esetében, amelyeket saját fajtájuk és születési helyük szerint illetékes tenyésztőszervezet szabályai szerint nem jelölnek meg (bélyegzéssel vagy egyéb módon), mert ebben az esetber a szín és jegyleírás, valamint a szőrforgók alapján azonosítható a ló.

Az útlevélben lehetőség van a lábakon található szarugesztenyék - mint azonosító jelek - feltüntetésére is.

A lóútlevél tartalmaz ún. betétlapokat, amelyekre további információk jegyeztethetők be a lóról. Ezek lehetnek tenyésztési jellegű adatok, tenyészszemléken szerzett eredmények, vagy sporteredmények.

Egy oldalon bevezethetők a lóútlevélbe a ló különböző kori testméretei is.

Minden olyan esetben, amikor a ló azonosságát valamilyen okból ellenőrizték (pl. versenyen), az illetékes tisztségviselő bejegyzi az azonosítás tényét, okát, helyszínét és idejét.

A lóútlevél több oldalán keresztül van lehetőség az állatorvosi bejegyzések megtételére, ideértve a doppingvizsgálatokat is.

 

A határátlépéssel kapcsolatos bejegyzéseknek szintén külön rész áll rendelkezésre az okmányban. Rendkívül pontosan megköveteli a lóútlevél idevonatkozó fejezete a gyógyszeres kezelések nyilvántartását, amely a ló emberi fogyasztásra való felhasználhatósága vagy fel nem használ­hatósága szempontjából fontos. Mint láthatjuk, a Lóútlevél meglehetősen részletesen tartalmazza a ló adatait, több szem­pontból is.

Most lássuk, hogyan juthat valaki lóútlevélhez? Mi a kiváltás módja, lépései? Mint az elején említettem, az okmányt az OMMI Lóútlevél Irodája adja ki, a tulajdonos kezdeményezésére. A Lóútlevelet egy ún. Lóútlevél Igénylő Lap kitöltésével, és az irodába való eljuttatásával lehet megrendelni. Ez az igénylő lap letölthető az internetről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapjáról (www.mgszh.gov.hu), illetve beszerezhető a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Tenyésztési Irodájának Kiren­deltségein is (röviden: a lótenyésztési felügyelőktől).

Az igénylő lap tartalmazza a megrendelő személyi adatait, (név, nem, adószám, telefon, cím), a ló, vagy lovak tartási helyét, valamint a ló/lovak azonosítóját, nevét, nemét. A megrendelt lóútlevél típusát is meg kell jelölni az igénylő lapon (alap, származási lapot is tartalmazó, illetve egyesületi), valamint nyilatkozni kell arról, hogy a lovat élelmiszer célú vágásra szánják-e vagy sem.
Egy igénylő lapon egyazon tulajdonos maximum öt, azonos helyen tartott lovára igényelheti a lóútlevelet.

Az igénylő laphoz csatolni kell három mellékletet is.

  1. A megyei lótenyésztési felügyelő által kiállított csikóbélyegzési jegyzőkönyvet, vagy a ló azonosító lapot (ennek adattartalma megegyezik az előzőével), vagy a származási lapot, pontosabban ezek fénymásolatát.
  2. A tulajdonos nevére szóló Marhalevél másolatát, vagy ha a tulajdonos azonos az állat tenyésztőjével, akkor elegendő a marhalevél helyett egy erről szóló nyilatkozat kitöltése. Ez a melléklet szintén az igénylő lappal megegyező módon szerezhető be.
  3. A díjbefizetést Igazoló csekkszelvény feladóvevénye.

A korábbi gyakorlattól eltérő, hogy a ló neve ezen túl nem változtatható! Amilyen név a lóútlevélbe bejegyzésre került, az a név kíséri végig a lovat egész életében. 

A törvényi előírások szerint minden olyan lónak, amelyet hajtanak, szállítanak (vagyis telep­helyét elhagyja), valamint az 1998 után született lovak mindegyikének 2004. május 1. után ki kell váltani a lóútlevelét, 2005. május 1. után pedig az összes Magyarországon lévő lónak ren­delkeznie kell lóútlevéllel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy elsőként váltottak lóútlevelét a „sor két végének", vagyis a nemzetközi versenyekre vagy egyéb szereplésekre külföldre utazó lovaknak, - és a vágólovaknak. Ezt követően fokozatosan kerül sor az összes magyarországi ló útlevéllel való ellátására. Ha a ló helyváltoztatásra kényszerül, akkor is ki kell váltani az útlevelet, ha egyébként még a kora miatt nem lenne aktuális.

Egy jó tanács. Tekintettel arra, hogy a lovak bélyegzésével, illetve papírjaival történhetnek visszaélések, a megvásárolni kívánt lovat gondosan hasonlítsuk össze a hozzá bemutatott papírokon szereplő adatokkal, mert sajnos sokszor előfordult már, hogy a kettőnek köze nem volt egymáshoz.

(Forrás: Lótartás a családban, Gazda Kiadó)