Míg a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot, a betétlapot célszerű a lótulajdonosnak magánál tartania, ugyanis ezzel tudja igazolni, hogy az azon szereplő ló a tulajdonában van.

Tehát a lóútlevél önmagában nem, csak ezzel a betétlappal együtt igazol tulajdonjogot. Továbbá a betétlap szolgál a tulajdonos-változás bejelentésére is.

Mi a teendő, ha a ló tulajdonosa megváltozik?

A lótulajdonos-változást a lóútlevélben az MgSzH Lóútlevél Iroda vezeti át. A tulajdonos-változást a lóútlevél mellékleteként kiadott lótulajdonos nyilvántartó betétlapon kell bejelentenie az új lótulajdonosnak, a lóútlevél megküldésével egyidejűleg. Amennyiben a betétlap megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell a megsemmisülés körülményeiről, ez esetben a betétlappal azonos adattartalmú lóvásárlási szerződéssel a tulajdonos-átírás kérelmezésekor a betétlap helyettesíthető. A regisztrált új lótulajdonosnak a kézhez kapott lóútlevélben a neve mellett alá kell írnia (7-9 oldal).

Amennyiben a ló külföldre kerül értékesítésre, a ló eladójának a lóútlevelet a lóval együtt tovább kell adnia, az új, külföldi tulajdonos adataival kitöltött lótulajdonos nyilvántartó betétlapot pedig vissza kell küldenie a Lóútlevél Irodába.

Hol található a lóútlevélben a vágási szándékról szóló tulajdonosi nyilatkozat? Mi a teendő ennek megváltoztatása esetén?

Tekintettel arra, hogy a ló élelmiszerként emberi fogyasztásra is kerülhet, a lóútlevél-rendszer bevezetésének célja az is, hogy az okmány igazolja, a levágott ló húsa élelmiszerként forgalomba hozható, vagyis az állatot életében nem kezelték olyan kemikáliákkal, amely véglegesen kizárja az állat húsának fogyaszthatóságát. Ehhez azonban szükség van a lótulajdonos nyilatkozatára arra vonatkozóan, hogy a lovát szándékában áll-e élelmiszer célú fogyasztásra szánni vagy sem. Erről a szándékról, illetve annak kizárásáról a gyógyszeres kezelés fejezet rendelkezik (40-41. oldal).

A ló tulajdonosának a lóútlevél kiállításakor, és ezt követően minden tulajdonos-változáskor nyilatkoznia kell a ló vágási célú hasznosítási módjáról. Ezen nyilatkozat alapján kell a kezelő állatorvosnak az egyes kezelések során felhasznált kémiai anyagokat a lóútlevélben feltüntetni. Amennyiben egy korábbi tulajdonos nyilatkozatában kizárta a lónak emberi fogyasztás céljából történő levágását, akkor az új tulajdonos csak abban az esetben kérheti a II. részből a III.A részbe való, karantén utáni átsorolását, ha a kérelmét megelőzően a ló nem részesült olyan kezelésben, amely az emberi fogyasztás céljából történő alkalmasságát véglegesen kizárja.

A II. részből a III.A részbe a lovat a tulajdonos és a kezelő állatorvos közös nyilatkozata alapján az MgSzH Lóútlevél Iroda vezeti át. A hatósági bejegyzés mellett azonban a nyilatkozatot a bejegyzett lótulajdonosnak aláírásával érvényesítenie kell.

Mi a teendő, ha a lóútlevél elvész vagy megsemmisül?

Amennyiben a ló tulajdonosa elveszítette a lóútlevelet vagy az megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell az elveszítés, megsemmisülés körülményeiről, valamint új lóútlevél-kérelmet kell a Lóútlevél Irodába benyújtania. A tanúk vagy közjegyző előtt tett, eredeti példányú írásos nyilatkozat birtokában a Lóútlevél Iroda elkészíti és átadja a lótulajdonos részére az adattartalmában eredetivel megegyező, másodlat lóútlevelet. A másodlat lóútlevél kiállításának eljárási díja a lóútlevél sürgősségi ügyintézési díjjal növelt ára.

Mi a teendő, ha a ló elhullott, vagy levágásra került?

Amennyiben a ló elhullott vagy kényszervágásra került, a ló tulajdonosának az elhullás tényét írásban közölve a lóútlevelet az MgSzH Lóútlevél Iroda részére vissza kell juttatni. Ha a ló tulajdonosa külön kérelmezi, a lóútlevelet érvénytelenítés után a Lóútlevél Iroda visszaadja az utolsó bejegyzett lótulajdonos részére. Vágóhídon történt levágás esetén a vágóhíd feladata, hogy az azonosítás után levágott ló lóútlevelét a kiállító hatóság, vagyis az MgSzH Lóútlevél Iroda részére megküldje.