Az egyik legelterjedtebb fajta, az angol telivér elnevezése úgy történik, hogy a csikó megszületése után a tenyésztő megadja a csikó tervezett nevét a törzskönyvező szervezetnek.

Angol telivér

Az egyik legelterjedtebb fajta, az angol telivér elnevezése úgy történik, hogy a csikó megszületése után a tenyésztő megadja a csikó tervezett nevét a törzskönyvező szervezetnek.

Azt, ha nem védett név (azaz nem valamely híres lónak a neve), illetve nem sérti a közízlést, legtöbbször jóváhagyják, és bejegyzik a ló bélyegzésével együtt. Attól kezdve az angol telivért a neve elkíséri egész életére.

A névadásnál szabály, hogy a csikó neve kezdőbetűjében, hangzásában, jelentésében az anyja nevére utaljon. Pl. Mirandelle xx csikója, Margaréta xx, annak a csikója Margarét xx, annak a csikója Masetta xx.

Mi legyen a ló neve?

Arab fajták

Az arab lovak elnevezésénél a csikó megkapja az apja nevét, majd kötőjellel a saját csikószámát (pl. Ibn Galal II-1), majd amikor tenyészkanca vagy tenyészmén lesz, akkor kap a neve elé egy törzskönyvi számot (pl. 4963 Gazai VII-12 fedezőmén).

Ha törzsménné minősítenek egy mént, akkor a vonal neve mellett nem az apja törzsménszámát és a saját csikószámát fogja viselni, hanem saját törzsménszámát, (pl. 53 Shagya XXXIII-1 törzskanca, vagy Shagya XXXIX törzsmén). Ezen túl előnévként megkaphatja a tenyészhely nevét is (pl. Répáspuszta Shagya-10).

Kisbéri félvér

A kisbéri félvérek régebbi metódusa szerint megkapták az apjuk teljes nevét, a saját csikószámukat ehhez kötőjellel hozzáírták, és kaptak egy használati nevet (pl. Formás II-2 Fényes). A használati név választása úgy történt, hogy az utaljon vagy a ló vonalbéli hovatartozására, vagy a kancacsaládjára.

Ehhez hasonló módon nevezik el a gidrán fajtájú lovakat is. Mai elnevezések szerint a kisbéri-félvér csak az apai vonal nevét, és egy, a fentihez hasonló módon választott használati nevet kap (pl. Széplak Szerecsen, Bob herceg Báró, Rakéta Radar stb.).

Furioso-North Star

A Furioso-North Star fajtájú lovak vagy olyan módon neveződnek el, hogy az apa nevét, a saját csikószámát, plusz egy használati nevet kap a csikó, vagy a születési hely nevét és egy használati nevet (pl. Szentes Kártya).

Mi legyen a ló neve?

Nóniusz

A nóniusz kancák és mének (felnőtt korukban) viselik az apjuk nevét és egy használati nevet, valamint saját törzskönyvi számukat, illetve törzsmének a saját törzsménszámukat. Csikókorban a többi hagyományos fajtához hasonló módon apanév + csikószám az elnevezés metodikája (pl. 133 Nonius „C" XXX).

Hidegvérű fajták

Hidegvérű lovak esetében a méncsikó a születési hely nevét kapja, és a saját csikószámát, valamint egy használati nevet, a kancacsikó használati nevet, illetve később törzskanca számot, a mén pedig törzskönyvi számot (amennyiben tenyészmén lesz), pl. 3592 Békáspuszta-96 Futár fedezőmén, vagy 961 Teca törzskönyvezett kanca.

Sportlovak

A sportlovak csak egy saját használati nevet kapnak, azon tartják nyilván őket. Természetesen ha fedezőmén lesz, akkor kap a méncsikó törzskönyvi számot is. pl. 3416 Hódító, vagy 3209 Gyergyó.

A névválasztásnál itt is arra szokás törekedni, hogy az apára vagy az anyára utaljon a csikó neve, korábban a csikók viselték is apjuk nevét is (pl. Őszinte lánya Őzike, annak lánya Fokos után Fokos Őszinte, annak lánya Merengő I után Merengő Örzse). A másik szisztéma szerint egy tenyészet minden évben más betűvel kezdődő nevet ad a csikóknak, egy évjáratnak egyazon betűvel kezdődőt. Pl. Géza, Gábor, Gabica, Gerendás, Gábor Áron stb. nevű csikók évjárattársak.

A sportban aktívan versenyző lovak saját neve mellé „fel szokták venni" szponzoruk nevét is, pl. Nissan Hermina, vagy Agropoint Chablis.

A sportlóként bejelentett nevet csak meghatározott díj ellenében lehet megváltoztatni, és a korábbi nevet még egy évig zárójelben fel kell tüntetni az új név mellett. Mindenesetre az a szerencsés, ha egy ló nem változtat nevet minden gazdacserénél, legyen az sportló vagy hobbiló.

(Forrás: Lótartás a családban, Gazda Kiadó)

Mentés

Mentés