Marhalevél

Nem tartalmaz a ló származására vonatkozó információt. Kiállítása a Lóazonosító lap, illetve a Csikóbélyegzési jegyzőkönyv alapján történik.

Csikóbélyegzési jegyzőkönyv

A Csikóbélyegzési jegyzőkönyvet, korábban a lóazonosító lapot a csikó vagy ló lebélyegzésekor, a megyei lótenyésztési felügyelő állítja ki, és adja át egy példányban a tulajdonosnak. A Csikóbélyegzési jegyzőkönyv már tartalmazza a csikó tenyésztőjét is, valamint az apját és az anyját.

Származási lap

A származási lap tenyésztési szempontból rendkívül fontos dokumentum, hiszen a ló (csikó) őseit tartalmazza 3, 4 vagy 5 generáción keresztül, a ló saját adatain túl. Ez a lótenyésztéssel foglalkozó szakember számára igen sokat elárul a ló várható tulajdonságairól, várható, feltételezhető teljesítményéről, tenyészértékéről, fajtabeli hovatartozásáról. Természetesen tartalmazza a ló azonosítóját, születésének idejét, nevét, színét, jegyeit, tenyésztőjét, és - tájékoztató jelleggel - a tulajdonosát.

Fedeztetési jegyzőkönyv

A fedeztetési jegyzőkönyv vagy termékenyítési jegyzőkönyv (korábban fedeztetési jegy), melyet a kanca fedeztetésekor illetve termékenyítésekor kell kiállítani, attól függetlenül, hogy a kanca vemhesül-e vagy nem. (Ez a kiállításkor nyilván még nem is tudható.) Ez az okirat tartalmazza a fedező mén törzskönyvi számát és nevét, a fedeztetés dátumát, illetve azt, hogy természetes fedeztetés avagy termékenyítés történt-e. Ezen túl a kanca nevét, születési idejét, jegyeit és bélyegeit, vagyis az azonosításához szükséges adatokat. Tartalmazza a tulajdonos nevét és címét, egyéb, az azonosításához szükséges adatait is.

Egészségügyi könyv

A lovak egészségügyi könyvecskéje nem kötelező iromány, de gondos tenyésztőnél, lótartónál mindig megtalálható. Ez a kis füzetke tartalmazza a ló azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos adatait, valamint az elvégzett vakcinázások idejét és igazolását, az oltóanyag nevét, illetve a vérvizsgálatok eredményét.

Lóútlevél

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után hazánkban is kötelező érvénnyel bevezetésre került a Lóútlevél. Az okmány nevéből adódóan már adhat okot félreértésre, ugyanis szó sincs arról, hogy ez a dokumentum csak a külföldre utazó lovak számára lenne kötelező!

Valójában ez egy forgalmi engedélye a lónak, amely elsősorban a ló azonosítását, eredetének megál­lapíthatóságát szolgálja, egy betétlap segítségével (nem maga az útlevél!) igazolja a tulajdonjo­got, tartalmazza az állatorvosi bejegyzéseket (kezelések, vérvizsgálatok, vakcinázások), mini­mális mértékben utal a származásra (apa, anya és anyai nagyapa). Tartalmazza az esetleges származásellenőrzés adatait is. Hazánkban váltható olyan lóútlevél is, amely származási lapot is tartalmaz, ez esetben négy generációig megtalálható benne az egyed származása.

(Forrás: Lótartás a családban, Gazda Kiadó)