„A lovak iránt érzett szeretetünk független a korunktól”


„Lehet, hogy a kutya az ember legjobb barátja, de a ló volt az, mellyel civilizációt hoztunk létre”


„Van egy mondás, miszerint a lónak élveznie kell munkáját feladatának elvégzése közben, máskülönben sem a ló, sem a lovas nem lesz képes kitűnő teljesítményt nyújtani”


„A ló szemei között nyugszik a világ minden gazdagsága”


„A ló hátán van a földi mennyország”


„… a lovak iránt valami ősi, kiolthatatlan érdeklődés, vonzalom, szeretet él bennünk”


„A ló.
Önteltség nélküli nemes jellem;
irigység nélküli barátság;
hiúság nélküli szépség.
Szolgálatra kész, mégsem szolga.”
Ronald Duncan


„S jött a kevély, lebegve járó
Ukrajnai nemes tatár-ló
Jött, szállt, akár a gondolat.
A tagjai remegve ringtak,
Vadul rohant, mint könnyű gímvad.”
Byron: Mazeppa
(Kosztolányi Dezső ford.)


„Az üldözött ló
Vad haragba nyargal…
Bősz orrlyukát
Dagasztja tűz-haragja.”
Kosztolányi Dezső: Tűz


„Ihon jün szárnyas lovon
Szép piros hajjal,
Mosódik zablája fejér tajtékjával,
Az ló fekete volt, de szebb Pegasusnál,
Orra likjábul tűz,
Szemébül jön a halál.”
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem


„Amikor az Úr a lovat akarta
Megteremteni, így szólt a déli szélhez:
Belőled akarok teremteni egy élőlényt,
Sűrűsödj össze!
És a szél összesűrűsödött.
Gábriel arkangyal…kézbe vett
Egy maroknyit az anyagból,
És átnyújtotta
Az Úrnak, aki pejt és
Sárgát alkotott belőle,
Miközben ezt mondta:
Lónak nevezlek el…
Te leszel a többi állat ura”
Emir Abd El-Kader (1808-1883): Levél egy franciához, Daumas generálishoz


„S a ló után üldözve száll;
De lába lassú, gyors a mén,
Beérni őrült gondolat
S ő mégis csak szalad, szalad.”
Arany János: Katalin


„Puszták ezer bitang lova,
Szélnél vadabb, és mind szabad,
Mint habzó tengeren a hab.”
Byron: Mazeppa (Kosztolányi Dezső ford.)


„Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember belsőjének”


„Az ember sohasem érzi magát szabadabbnak, fennköltebbnek és boldogabbnak, mint lóháton”


„Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül a ló képes arra, hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, ami teljességgel reménytelen”


„Ha egy ló társává fogad, neked adja mindenét:
Erejét, kitartását, vad szellemét…
de cserébe nem kéri el mindened,
elég neki megbecsülő szereteted!”


„Az embernek nem sikerülhet minden, még az Istennek is csak két dolog sikerült - a tavasz, meg a ló.”


„Hová lenne a világ, ha nem léteznének a lovak, hogy értelmet adjanak neki?”


„A jó tréner meghallja, mit mond neki a ló. A nagy tréner azt is meghallja, amit csak suttog.”
Monty Roberts


„Jönnek majd fekete,
vörös, sárga lovak,
örvendezzetek a
fehér csikónak!
Zsoltárt ficánkol a
Duna-Tisza között,
leendő lovasa
hazámba költözött.”
Kovács Géza: A fehér csikó


„Vágtass vágtass sebesen
Repíts át a kék egeken,
Sörényedbe kapaszkodva
Ráugrunk a csillagokra…”
Pintér Zoltán: Lovam hátán


„…és aztán minden színtelen.
És nem lát minket senki sem.
A ló dobog csak, tompa dobja,
Mintha egy szív ver távolodva.”
Nemes Nagy Ágnes: Lovak és az angyalok


„…bámulná porcelán patáim,
Fehér lámpám, harisnyáim…”
Weöres Sándor: Le Journal


„mától kezdve se ekét,
se szekeret
nem húzok…
…csak heverni az árnyékban
és enni…
…a folyóhoz jövök
ha szomjazom nagyon”
Király László: Az öreg ló

Készítette: Brigi