Miért más, miért különleges, miért egyedi a szak?

1. Mindenekelőtt a kiváló oktató gárdánk teszi azzá. Ilyen szintű oktatógárda másutt az országban így együtt sehol nem oktat! Óriási minőségi, szellemi érték, tudásvagyon húzódik meg mögöttük.

A lovasoktatás mellett az első két félévben a lóval összefüggő biológiai (állatorvoslás, állattenyésztés, etológia), takarmányozási, közgazdasági és a sporttudományok (pedagógia, pszichológia, szervezéselmélet) tudnivalóit a Szent István Egyetem legkiválóbb - köztük több világhírű - oktatója, professzora, a tudomány, a szakma legjobbjai közvetítették.

A most következő III.-IV. félévben a 8 lovas szakág 28 elismert lovas szaktekintélye tanít. Köztük:

 • 13 agrármérnök, mérnök, állatorvos,
 • a Szent István Egyetem 5 egyetemi lovastanára, 
 • tizennégy fogathajtó világbajnoki cím birtokosa,
 • Magyarország egyetlen mesteredzője,
 • 6 szakedző,
 • két olimpikon,
 • két military főiskolai-világbajnok
 • három fogathajtó szövetségi kapitány, 27 világbajnoki cím, köztük 12 arany kivívásában működtek közre,
 • reining Európa-bajnok, 
 • a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) „0” minősítésű bírója, illetve pályaépítője, (heten-heten vannak ilyen képesítésű szakértők a világon),
 • oktatóink a félszázat bőven meghaladó magyar bajnoki cím birtokosai; 
 • 12-en érdemelték ki a legmagasabb lovaskitüntetést, a Gróf Széchenyi István Emlékérmet.

Hiteles, elkötelezett, hatalmas szakmai, szellemi tudást, minőségi értéket képviselő nemzetközi rangú szaktekintélyek sora. Mindezek okán megismételhető: ilyen lovas tanári kar együtt, egyszerre, egy helyen az országban sehol nem oktat!

2. Egyedülálló, különleges a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak a legkorszerűbb tudnivalókat közreadó tanárszintű tudásvagyont közvetítő tananyaga miatt is.

3. Egyedülálló és különleges a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak kiváló oktató helyei okán is:

 • Nemzeti Lovarda
 • Lázár Lovaspark, Domonyvölgy
 • Dallos Xenophon Díjlovas Oktatóközpont
 • Lovas Gyógypedagógia Központ
 • Reining Lovasközpont

Mind-mind a gyakorlati lovasoktatás kitűnő helyszínei.

4. Egyedülálló és különleges a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak védjegye miatt is. A Szent István Egyetem rektora és a Magyar Lovassport Szövetség elnöke által hitelesített együttműködési megállapodás alapján immár második oktatási szezonjában 19 végzett és most 26 hallgatójával folyik a magas szintű képzés.

E két kimagasló rangú szervezet pecsétje tanúsítja a diploma értékét.

5. Egyedülálló és különleges a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak, mert az arra jelentkezők a diplomáikkal együtt - kellő gyakorlati előkészítés után - a lovagló(hajtó) tudásukat igazoló „Rajtengedély-vizsgát” is megszerezhetik.

6. Egyedülálló és különleges a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak, mert a végző hallgatók a diplomáikat hatalmas nyilvánosság előtt, a Papp László Budapest Sportarénában vehetik át az Egyetem rektorától, a Szövetség elnökétől és a Kar dékánjától. Ezt tervezzük az idén december első hétvégéjén is!

7. Egyedülálló a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak kitűnő hallgatói miatt is. Kiváló társaság tanul a Szakon, a 2009-2010-es tanévben 26-an vannak!

Agrármérnök, környezetgazdálkodási mérnök, közgazdász, szociálpedagógus, PR-szakember, biológus, légiforgalom-irányító (agrármérnök, Ferihegy), műtős asszisztens, programozó matematikus, tanár (biológia, környezetvédelem), bölcsész, biztonságtechnikai mérnök készül második diplomájának megszerzésére.

Nyelvismeretük: a felének angol, továbbá német, olasz, eszperantó.

Ők a lovasértelmiség!

8. Végül: feltehetően egyedülállónak ítélik mások - ha úgy tetszik, a ma még kívülállók - is, mert eddig mintegy 20-an érdeklődtek: mikor indul újra a Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak? Tudatjuk: 2011. februárjában!

Szent István Egyetem
Magyar Lovassport Szövetség
Lovastanár (Hippologus) és -szervező szak
2009-2010

Budapest, 2010. április - a III.-IV. lovasfélév kezdetén

Prof. Dr. Fehér Károly CSc.
c. egyetemi tanár
a Lovasszak vezetője