1. „csüllő” alakú izom – m. rhomboides
2. a tövisizom háti részlete – m. spinalis dorsi
3. a hosszú gerincizom háti részlete – m. longissimus dorsi
4. a fascia spinotransversalis felületes lemeze – lamina superficialis fasciae spinotransversalis
5. a fascia spinotransversalis mély lemeze – lamina profunda fasciae spino
6. szíjizom – m. splenius
7. csípőbordaizom – m. iliocostalis
8. a féltövises izom feji részlete – m. semispinalis capitis
9. hosszú tarkóizom – m. longissimus cervicis
10. mellvezeték – ductus thoracicus
11. sympathicus határköteg – truncus ni sympathici
12. főér – aorta
13. „páratlan” véna – v. thoracica longitudinalis dextra (s. azygos dextra)
14. nyelőcsői artéria és véna – a. et v. oesophagica
15. a tüdő bal szív-rekeszi lebenye – lobus cardiacodiaphragmaticus sinister pulmonis
16. truncus oesophagicus dorsalis nervorum vagorum
17. truncus oesophagicus ventralis nervorum vagorum
18. nyelőcső – oesophagus
19. a rekeszoszlop jobb belső szára – crus mediale dextrum columnae diaphragmatis
20. a rekesz inas része – centrum tendineum diaphragmatis
21. a rekesz bordai része – pars costalis diaphragmatis
22. a rekesz szegycsonti része – pars sternalis diaphragmatis
23. a tüdő közbenső (járulékos) lebenye – lobus intermedius pulmonis
24. hátulsó üresvéna – v. cava caudalis
25. tüdővénák – v. pulmonales
26. a tüdőartéria jobb ága, jobb rekeszideg – ramus dexter aae pulmonalis, n. phrenicus dexter
27. bal szívkamra – ventriculus sinister cordis
28. jobb szívkamra – ventriculus dexter cordis
29. jobb szívfülecske – auricula dextra cordis
30. hosszú (hajlító) nyakizom – m. longus colli
31. gégecső – trachea
32. a. et v. transversa colli
33. mély nyaki artéria és véna – a. et v. cervicalis profunda
34. csillagos dúc, gerincartéria és –véna – ganglion stellatum, a. et v. vertebralis
35. a. et v. intercostalis suprema
36. elülső üresvéna – v. cava cranialis
37. vagosympathicus törzs, közös fejér, torkolati véna – truncus vagosympathicus, a. carotis communis, v. jugularis
38. a. et v. thoracica interna
39. hónalji artéria és véna – a. et v. axillaris
40. v. cephalica humeri, a. transversa scapulae
41. az első borda tartóizma (középső bordatartó izom) – m. scalneus costae I.
42. nyaki gerincvelőidegek – nn. cervicales
43. jobb - n. recurrens dexter, truncus bicaroticus
44. felhágó nyaki - a. cervicalis ascendes
45. a szegyfejizom - m. sternomandibularis
46. kilencedik borda – costa IX.
47. második borda – costa II.
48. szegycsont – sternum