A jelen általános szerződési feltételek (Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Weboldalon közzétett és az oldal használatával, illetve a regisztrációval elfogadott Jogi nyilatkozat, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogi nyilatkozat rendelkezései az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezik arról, hogy a Weboldalon hitelesített regisztrációval rendelkező Felhasználók regisztrációjukat hogyan aktiválhatják, azaz véglegesíthetik és a Weboldal ajánlat közvetítés szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az előfizetési csomagok (szolgáltatáscsomagok) megrendelésének részleteiről.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának módja a regisztráció, illetve bármely előfizetési csomag megrendelése. A Weboldalra látogató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó a regisztráció illetve az előfizetői csomag megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket:

Az Általános Szerződési Feltételek távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. Regisztrációs szolgáltatás tartalma

Lovardakereső / Szaknévsor

A regisztrációs szolgáltatás keretein belül a Szolgáltató vállalja, a regisztrációt véglegesítő Felhasználó által a Regisztráció és Adatmódosítás menüpontban megadott adatok (adatlapok) naprakész megjelenítését az Weboldalon elérhető szaknévsorban. A lovardakereső / szaknévsor egy adatbázis, mely regisztrált felhasználók nyilvános adatait tartalmazza. Az adatbázis a regisztrált, de a szolgáltatási szerződést nem meghosszabbító, de le sem mondó Felhasználók nyilvános adatait is tartalmazhatja.

A lovardakeresőben / szaknévsorban a tagságot igénylő Felhasználók adatlapjuk segítségével jelennek meg. A felhasználó által megadott adatoktól függően az adatlapon megjelennek a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (név, cég neve, cím, postafiók, telefon, mobilszám, fax) és a szakmai adatok (létesítményadatok, események, rendezvények, referenciák, hivatkozások, munkamódszerek, szolgáltatások, munkatársak), valamint fényképek vagy logók tölthetők fel.

Az adatlap adatai a Lovarda / Adatmódosítás menüpont alatt bármikor módosíthatók.

Ajánlatkérések fogadása

A szolgáltatáscsomagot igénylő Felhasználók mindazon ajánlatkérésekről értesülnek email útján, amelyek megfelelnek az adatlap beállításainak és a Felhasználó által megadott feltételeknek. A Felhasználó megadhatja, hogy milyen paraméterekkel kíván ajánlatkérést fogadni. Az aktuális ajánlatkérések a Munkaajánlatok menüpontban is nyomon követhetőek.

Az ajánlatkérés az ajánlatküldési határidőkor lejár, az ajánlatkérő azonban az Ajánlatkérést hamarabb is lezárhatja. Az ajánlatkérés lezárását illetve határidejének lejártát követően a Jogesetre ajánlat nem küldhető.

Az ajánlatkérésről érvényes előfizetési csomag megrendelése nélkül is értesülhetnek a Felhasználók. Az ajánlatkérőről nem, csak az ajánlatkérés részleteiről kap tájékoztatást az előfizetői csomagot igénylő Felhasználó. Az ajánlatadásra nem csak a Weboldal rendszerén keresztül van lehetőség.

2.1. A regisztrációs szolgáltatás igénybe vétele

A weboldalon igényelhető regisztrációs csomagok olyan egységek, amelyek érvényességi időn belül biztosítják a Weboldalon való megjelenést és az ajánlatküldési lehetőséget.

Az aktuális Regisztrációs csomagok elnevezését, előfizetési és meghosszabbítási díjait és a csomagban foglalt szolgáltatásokat a Lovarda-regisztráció menüpont tartalmazza.

A Felhasználók regisztrációja az alábbi lépésekből áll:

• Jelentkezés – A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Felhasználó adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak megadása szükséges. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott email címre automatikus email üzenetben megkapja a Felhasználó a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a regisztrációs díj teljesítéséhez szükséges információkat.

• Regisztráció megerősítése: Az automatikus email üzenetben elhelyezett hivatkozásra való kattintással a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Felhasználó a Weboldalon keresztül tájékoztatást kap.

• Regisztrációs díj teljesítése, a regisztráció aktiválása: A regisztrációval rendelkező Felhasználó a regisztrációs díj pénzügyi teljesítését követően fejezi be a regisztrációs folyamatot. A regisztrációs díj sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása a regisztráció aktiválása.

3. Ajánlat közvetítés szolgáltatás tartalma

Az Ajánlat közvetítés szolgáltatás keretein belül az előfizető Felhasználók az ajánlatkérésekre választ (Ajánlatot) küldhetnek a Weboldal felületen keresztül.

Ajánlat küldése
Az aktivált regisztrációval és előfizetéssel rendelkező Felhasználók az ajánlatkérésekre választ (Ajánlatot) küldhetnek a Regisztrációs csomag érvényességi ideje alatt.

Az elküldött Ajánlat feladását a Szolgáltató egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja az Felhasználó email címére. A feladott Ajánlatok az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.

Az Ajánlat mellett az Ajánlatot adó Felhasználó adatlapján is megjelenő adatok (kivonatosan) is továbbításra kerülnek az ajánlatkérő részére. Ajánlatnak minősül a Weboldalon keresztül adott első válasz, annak tartalmától függetlenül.

Ajánlatküldést követő belső kommunikáció

Az ajánlatkérő és az arra előfizetés alapján Ajánlatot adó Felhasználó egymásnak további üzenetet (megjegyzés, kiegészítés) küldhetnek, A Szolgáltató emailes értesítést küld a Felhasználó részére, amennyiben üzenetet kapott az Ajánlattal kapcsolatban. A Szolgáltató az ajánlatkérőnek küldött üzenet feladásáról visszaigazolást küld e-mail útján.

4. A regisztrációs és előfizetési csomagok megrendelésének technikai lépései

4.1. Megrendelés és fizetés

A Regisztrációs és Előfizetési csomagok megrendelésére a Felhasználó a Weboldalon történt bejelentkezést követően, a Tagsági ügyintézés menüpontban van lehetőség. A megrendelés során Megrendelő kiválasztja a fizetési módot, mely lehet banki átutalás vagy bankkártyás fizetés, illetve belföldi postai vagy banki utalvány postán vagy bankban történő használata, majd végrehajtja a fizetést. A fizetendő összeg az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a nem lejárt előfizetések meghosszabbítása esetén kedvezményes előfizetési díj fizetését ajánlhatja fel. Az előfizetéssel a Felhasználó egyben nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról is. Az előfizetési csomag változtatási igényét a Felhasználó a Szolgáltatónak küldött e-mailben jelezheti.

A Szolgáltató partnere a bankkártyás fizetésben a PayPal Ltd., amely garantálja a bankkártyás fizetés biztonságát és kényelmét.

4.2. A Csomagok aktiválása

Az előfizetések aktiválása a megrendelő Felhasználó sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása. Amennyiben Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után legfeljebb 24 órával aktiválódik Megrendelő szolgáltatáscsomagja.
Amennyiben Megrendelő átutalásos fizetési módot választ, a szolgáltatások aktiválása akkor történik meg, amikor a Szolgáltató a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ebben az esetben is az aktiválást a Szolgáltató végzi el. Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Megrendelő email üzenetben értesítést kap.

4.3. Elállás a rendeléstől

Megrendelésétől a Megrendelő a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Megrendelő megkezdi az Weboldal szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség.

A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető. A regisztráció törléséről a Szolgáltató tájékoztató e-mailt küld.

5. A szolgáltatáscsomagok érvényessége

A szolgáltatáscsomagokhoz tartozó érvényességet a Tagsági ügyintézés menüpont tartalmazza.
A megrendelt szolgáltatások az aktiválás időpontjától érvényesek. Az előfizetési csomag addig érvényes, amíg lehetőséget biztosít az adatlap megjelenésére és ajánlat adására.

Az érvényesség a regisztráció törlésekor automatikusan megszűnik. A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel az előfizető Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Szolgáltatótól sem részben, sem egészben (még arra hivatkozva sem, hogy érvényességi ideje alatt a regisztráció törlését kérte, vagy a Szolgáltató a szerződés megszegése miatt törlésre kényszerült). A megjelenés és az ajánlatadás lehetőségének biztosítására tekintettel a Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Weboldal üzemeltetőjétől arra hivatkozva, hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

6. A számlázásról

A szolgáltatásokat megrendelő és a pénzügyi teljesítésről gondoskodó Megrendelők részére Szolgáltató utólag elektronikus számlát állít ki. A számla a rendszerhasználati (vagy tranzakciós) díjról kerül kiállításra a pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül. Az így kiállított számla hiteles, a NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra. A Felhasználó megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató számára elektronikus számlát (e-számlát) küldjön és vállalja annak befogadását.

Az elektronikus számlát Szolgáltató e-mailben küldi meg a Megrendelőnek a számla kiállításától számított 3 munkanapon belül. Az elektronikusan kiállított számla egy hiteles formátumú, megtekinthető PDF fájlból áll.

Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 napon belül kerül a számla postázásra a számlázási címre.

7. Panaszkezelés

A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldal tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:

Postai úton: Eco Media Online Bt., 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.

Elektronikus levél útján: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 napon belül, de lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

8. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

9. Jogvita

A jelen Megállapodással vagy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Üzemeltető adatai

Cégnév: Eco Media Online Bt.
Cím: 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-06-786927
Adószám: 24384874-1-41
Ügyfélszolgálat: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.