A LOVAM.HU adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Adatkezelési alapelvek

- adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
- adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
- adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
- adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
- adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
- megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az ügyfelek adatainak védelme

A LOVAM.HU garantálja az ügyfelek megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. A szolgáltatóra bízott adatok egyáltalán nem elérhetőek (részben vagy egészben) harmadik fél számára.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket a regisztráció során vagy a szerződésben megadnak, minden esetben bizalmasan kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a következő célokra használja fel:

- Kapcsolatfelvétel az ügyféllel a szolgáltatással kapcsolatban
- Kapcsolattartás a számlázás és a pénzügyi elszámolás érdekében

Nyilatkozat

Az üzemeltető kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a portál közösségépítő és közösségi tartalommegosztó funkciói).

A szolgáltató számára megismerhető adatok megadása önkéntes, a regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait a szolgáltató rögzítse. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a birtokába került személyes adatokat törölje, illetve teret enged a felhasználó számára is a törlésre. A törölt adatok helyreállítása nem lehetséges.

A regisztrált felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.